خانه / آموزشی / اصول و مبانی مدیریت / نقش‌های مدیریت

نقش‌های مدیریت

   مینتزبرگ (اواخر دهه ۱۹۶۰) ؛

با مطالعه  مشاهده ی فعالیت های ۵ مدیر اجرایی در سازمان های متفاوت، نقش های دهگانه ی مدیریت را در سه محور به شرح زیر 

طبقه بندی کرد:

 

– نقش‌های متقابل شخصی (میان فردی) :

مقام تشریفاتی ، رهبری و رابط

 

– نقش‌های اطلاعاتی :

گیرنده، اطلاع رسان و سخنگو

 

 – نقش‌های تصمیم‌گیری :

حل کننده مسایل، تخصیص دهنده منابع، کارآفرین و مذاکره کننده

نقد : نقش هایی که او مطرح می کند جلوه هایی از وظایف مدیری است.

 

دکترخلیل علی محمدزاده

این مطالب را نیز ببینید!

مقاله پابمد و اسکوپوس؛ Talent management + معرفی ژورنال؛ Journal of Medicine and Life

J Med Life. ۲۰۲۲ Aug; 15(8): 1018–۱۰۲۴. doi: ۱۰٫۲۵۱۲۲/jml-2017-0066 – Hadi Chelan S, Alimohammadzadeh KH*, Maher A.The ...